عناوین برخی از پروژه های راه و حمل و نقل

 

 

مطالعات ساماندهی عوارض آزادراهها و بزرگراههای کشور

مطالعات طرح تحول معاونت راهور در ثبت تصادفات و تعامل با بیمه

ارزیابی اتوماتیک رویه راهها (PMS)، (Pavement Management System)

ارزیابی بازرسی ایمنی راه (RSI)، (Road Safety Inspection)

مطالعات طرح تحول معاونت راهور در ثبت تخلفات و اخذ جرائم

مطالعات اولیه طرح رفع گره­های ترافیکی منطقه 3 شهرداری تهران

طرح و اجرای شهرک آموزش ترافیک در نمایشگاه ناجا(طی سه سال)

مطالعات مدل سازی مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی - جاده ­ای

مطالعات مدل سازی مصرف سوخت در حمل و نقل هوایی - دریایی

مطالعات بهینه ­سازی مصرف سوخت در حمل و نقل

مطالعات ارزیابی ممیزی در حمل و نقل بین شهری

مطالعات ساماندهی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده بلوار فردوس

بررسی و ارزیابی روشهای نظارت و کنترل پلیس راه و دوربینهای ثبت تخلفات

ارائه دستورالعمل نحوۀ نظارت در شبکۀ راههای برون شهری

طراحی پل روستای درده واقع در استان تهران

طراحی پل روستای وسکاره واقع در استان تهران

طراحی پل روستای مزداران واقع در استان تهران

طرح ساماندهی حمل ­و نقل ترافیک شهر تربت حیدریه