به نام یگانه خالق هستی

 

 

مهندسین مشاور راه سازه شهریاد در سال ۱۳۷۹ با هدف ایجاد بستری مناسب جهت ارائه خدمات مهندسی با گرایش راه، حمل ونقل و ترافیک ایجاد گردید که استفاده از تجربیات کارشناسان و متخصصان امر با ملحوظ داشتن فاکتورهای علمی اساس و سرلوحه کاری شرکت بوده است. در ادامهٔ فعالیت شرکت جهت تکمیل ارائه خدمات مشاور فنی به اخذ رتبه های تخصصی معماری (در کلیه رشته ها)، مقاوم سازی و ژئوتکنیک اقدام نمود که انجام پروژه های متعدد عمرانی و روند رو به رشد آن حاکی از توان متناسب شرکت دارد. زمینه فعالیت های شرکت را می توان به چهار گروه عمده تقسیم نمود .

 

* - راه و حمل ونقل

* - معماری

* - مقاوم سازی

* - ژئوتکنیک


با توجه به حضور کادر فنی متخصص و توانایی گروه کارشناسان همکار، در سالهای اخیر شرکت موفق به همکاری با برخی از دستگاههای اجرایی بخش دولتی و خصوصی شده است که از این تعداد می توان به شهرداری تهران، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، سازمان مجری طرحهای دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی و همچنین اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران اشاره نمود.


نکته حائز اهمیت در این خصوص، تنوع رشته های فعالیت این مهندسین مشاور می باشد که باعث شده تا تمامی مراحل فازهای سه گانه پروژههای عمرانی از مطالعات اولیه تا تهیه نقشه های اجرایی و نظارت زمان ساخت و تکمیل پروژه جهت بهره برداری، توسط گروههای مختلف شرکت قابل انجام و اجرا باشد.